Thoáng buồn

Posted on | 82 words | ~1 min

Thoáng buồn
Thoáng nhớ những gì chúng ta đã làm cùng nhau
Thoáng thấy ánh mắt của em trong đôi mắt cô ấy
Thoáng mơ về đôi mắt em lại hoen đỏ ngấn lệ

Thoáng buồn
Thoáng nghĩ cảm xúc này cũng chỉ khiến anh như tên ngốc
Thoáng chạm cũng chỉ đem lại cảm xúc trong thoáng chốc
Trong lòng anh luôn chân thật, luôn luôn là như vậy

Thoáng nhớ em
Thoáng giận anh
Thoáng là của nhau
Thoáng buồn